Pripomíname našim zákazníkom že predajňa v Nových Sadoch je otvorená v obmedzenom režime (pondelok-streda-piatok) a vydáva, rozváža internetové objednávky z celého sortimentu predajne. V prípade ak sa tovar nenachádza v e-shope prosím píšte na predajna@plotynovafenz.sk. Prosím uvádzajte Vaše kontaktné tel. číslo pre koordináciu výdaja-dovozu.

Predajňa Senec vydáva v dňoch pondelok – streda – piatok , kontakt je p. Majorová senec@plotynovafenz.sk

Ďakujeme

Návod na štvorhranné pletivá

Návod na štvorhranné pletivá

Návod na štvorhranné pletivá

Montážny návod na osadenie pletiva

Rozmotanie, rozpletenie a spojenie štvorhranného pletiva pre zjednodušenie

Rozmotanie, rozpletenie a spojenie štvorhranného pletiva pre zjednodušenie

Kompaktnú rolku pletiva položíme na rovný terén a pridržíme konce nylonového špagátu, odstránime úvazkový drôt, pritom musíme stále držať konce špagátu.

nnn

 

Opatrne ťaháme za konce špagátu a pletivo rozmotáme do jednej rohože.

Stává se, že pri rozmotaní pletiva dôjde k tomu, že se niektoré drôty pretočia a preto tieto drôty vyrovnáme pol otáčkou ešte predtím, než budeme stavať plot.

Štvorhranné pletivá

Na hornom a dolnom okraji pletiva odohneme a rozpletieme spojenie dvoch susedných drôtov (zahnutie alebo vrtuľky) a krúživým pohybom vypletieme krajný drôt (plochú špirálu), priložíme k sebe dva konce pletiva, ktoré chceme spojiť a skrutkovitým pohybom vpletieme späť voľnú špirálu.

Štvorhranné pletivá

Je zakázane rozmotávanie pletiva opačným spôsobom.

Štvorhranné pletivá

Na hornom a dolnom okraji pletiva odohneme a rozpletieme spojenie dvoch susedných.

Štvorhranné pletivá

Krúživým pohybom vypletieme krajný drôt (plochú špirálu).

Štvorhranné pletivá

Priložíme k sebe dva konce, ktoré chceme spojiť a skrutkovým pohybom vpletieme voľnú špirálu.

Štvorhranné pletivá