Pripomíname našim zákazníkom že predajňa v Nových Sadoch je otvorená v obmedzenom režime (pondelok-streda-piatok) a vydáva, rozváža internetové objednávky z celého sortimentu predajne. V prípade ak sa tovar nenachádza v e-shope prosím píšte na predajna@plotynovafenz.sk. Prosím uvádzajte Vaše kontaktné tel. číslo pre koordináciu výdaja-dovozu.

Predajňa Senec vydáva v dňoch pondelok – streda – piatok , kontakt je p. Majorová senec@plotynovafenz.sk

Ďakujeme

Návod na rozmiestnenie stĺpov

Návod na rozmiestnenie stĺpov

Návod na rozmiestnenie stĺpov

Montážny návod na rozmiestnenie stĺpov oplotenia.

Rozmiestnenie napínacích stĺpikov, medistĺpikov, uchytenie, vzdialenosti...

 

Rozmiestnenie napínacích stĺpikov

Napínacie stĺpiky (doporučujeme použiť o 48 mm) sa používajú na začiatku a konci oplotenia s 1 vzperou, na každom rohu s 2 vzperami a priebežne každých 25 – 30 m s dvoma vzperami.

 

Montážny návod pre rozmiestnenie stĺpov oplotenia

Montážny návod pre rozmiestnenie stĺpov oplotenia

 

Mezistĺpiky sa umiestňujú medzi napínacie sltĺpiky vo vzdialenosti 3 m u pletiva vysokého do 160 cm a 2,5 m u vyšších pletív. Vzpery sa pripevňujú ku stĺpikom vo výške 2/3 jeho nadzemnej výšky, pomocou objímky a skrutky.

Montážny návod pre rozmiestnenie stĺpov oplotenia

 

Pred uchytením – zavesením pletiva musia byť napínacie drôty a napínaky natiahnuté mezi stĺpikmi.

Vzdialenosť stĺpikov je maximálne 3 m a všetky rohové a koncové stĺpiky musia byť opatrené vzperami. Ak je oplotenie dlhšie než 25 m, doporučujeme opatriť každý desiaty priebežný stĺpik 2 vzperami pre lepšiu stabilitu plotu. Napínacie drôty pletiva, ktoré sa kotvia k rohovým a koncovým stĺpikom, sú umiestnené hore, uprostred a dole. Vzpera se uchycuje pomocou objímky k stĺpiku.

 

 

Na presne vytýčenom pozemku pripravíme diery (priemer 15 - 23cm) pre stĺpiky v jednej línii oplotenia vo vzdialenosti 2,5 až 3 m od seba. Hĺbka dier musí byť minimálne 65cm ale doporučujeme vŕtať do nezamŕzajúcej hĺbky.

Stĺpiky vhodnej výšky / výška pletiva + minimálne 50 cm / zalievame betónovou zmesou. /betón B 15/.

Rohové a vsperové stĺpiky musia byť montované na tieto miesta:

  • na začiatku a na konci plotu
  • v každom rohu
  • pri každej zmene smeru plotu
  • každých cca 30-35 m plotu
  • výška uloženia vzpier na stĺpikoch je cca v 3/4 výšky od terénu.

Do vopred vyvŕtaných dier (priemeru 8 mm) na stĺpikoch vložíme vodiacu spinku na šponovací drôt. Uviažeme napínacie kladky šponovacieho drôtu. Natiahneme šponovací drôt a pribijeme kotviace klinčeky do vodiacich spiniek. Pletivo položíme na zem rovnobežne pri stĺpikoch a po načatí balíku ho opatrne roztočíme. Pletivo postupne staviame, ručne doťahujeme  a uchytávame na stĺpiky. Pletivo spájame najlepšie na stĺpikoch alebo prekladaním dvoch ôk pletiva. Pletivo, ktoré nám na konci prečnieva, môžme skrátiťna požadovanú dĺžku. Podľa potreby pletivo došponujeme šponovacímy kliešťami.