Návod na rozmiestnenie stĺpov

Návod na rozmiestnenie stĺpov

Montážny návod na rozmiestnenie stĺpov oplotenia.

Rozmiestnenie napínacích stĺpikov, medistĺpikov, uchytenie, vzdialenosti...

 

Rozmiestnenie napínacích stĺpikov

Napínacie stĺpiky (doporučujeme použiť o 48 mm) sa používajú na začiatku a konci oplotenia s 1 vzperou, na každom rohu s 2 vzperami a priebežne každých 25 – 30 m s dvoma vzperami.

 

Montážny návod pre rozmiestnenie stĺpov oplotenia

Montážny návod pre rozmiestnenie stĺpov oplotenia

 

Mezistĺpiky sa umiestňujú medzi napínacie sltĺpiky vo vzdialenosti 3 m u pletiva vysokého do 160 cm a 2,5 m u vyšších pletív. Vzpery sa pripevňujú ku stĺpikom vo výške 2/3 jeho nadzemnej výšky, pomocou objímky a skrutky.

Montážny návod pre rozmiestnenie stĺpov oplotenia

 

Pred uchytením – zavesením pletiva musia byť napínacie drôty a napínaky natiahnuté mezi stĺpikmi.

Vzdialenosť stĺpikov je maximálne 3 m a všetky rohové a koncové stĺpiky musia byť opatrené vzperami. Ak je oplotenie dlhšie než 25 m, doporučujeme opatriť každý desiaty priebežný stĺpik 2 vzperami pre lepšiu stabilitu plotu. Napínacie drôty pletiva, ktoré sa kotvia k rohovým a koncovým stĺpikom, sú umiestnené hore, uprostred a dole. Vzpera se uchycuje pomocou objímky k stĺpiku.

 

 

Na presne vytýčenom pozemku pripravíme diery (priemer 15 - 23cm) pre stĺpiky v jednej línii oplotenia vo vzdialenosti 2,5 až 3 m od seba. Hĺbka dier musí byť minimálne 65cm ale doporučujeme vŕtať do nezamŕzajúcej hĺbky.

Stĺpiky vhodnej výšky / výška pletiva + minimálne 50 cm / zalievame betónovou zmesou. /betón B 15/.

Rohové a vsperové stĺpiky musia byť montované na tieto miesta:

  • na začiatku a na konci plotu
  • v každom rohu
  • pri každej zmene smeru plotu
  • každých cca 30-35 m plotu
  • výška uloženia vzpier na stĺpikoch je cca v 3/4 výšky od terénu.

Do vopred vyvŕtaných dier (priemeru 8 mm) na stĺpikoch vložíme vodiacu spinku na šponovací drôt. Uviažeme napínacie kladky šponovacieho drôtu. Natiahneme šponovací drôt a pribijeme kotviace klinčeky do vodiacich spiniek. Pletivo položíme na zem rovnobežne pri stĺpikoch a po načatí balíku ho opatrne roztočíme. Pletivo postupne staviame, ručne doťahujeme  a uchytávame na stĺpiky. Pletivo spájame najlepšie na stĺpikoch alebo prekladaním dvoch ôk pletiva. Pletivo, ktoré nám na konci prečnieva, môžme skrátiťna požadovanú dĺžku. Podľa potreby pletivo došponujeme šponovacímy kliešťami.