Návod pre spájanie zváraných pletív

Návod pre spájanie zváraných pletív

Montážny návod pre spájanie dvoch zváraných pletív.

Pre systémy zo zváraných pletív.

Spájanie dvoch zváraných pletív.

Pri spájaní zváraných pletív používame dva spôsoby uchytávania. Najrozšírenejší je spoj na stĺpiku (nie je ho vidieť) alebo spoj s prekrytím dvoch vertikálnych drôtov oboch pletív.